Sketch of the tokamak ITER. @ITER.

Tokamak

Tokamakken er en af de mest lovende reaktortyper til at skabe energi fra fusion. Ordet tokamak er et russisk akronym og står på dansk for ”toroidalt kammer med magnetiske spoler”. I en tokamak er et plasma indesluttet i et torusformet vakuumkammer ved hjælp af et stærkt magnetfelt. Når plasmaet opvarmes, og der sker fusionsprocesser, vil den frigjorte energi opvarme væggene i vakuumkammeret. Den varme kan da benyttes til at drive en vandturbine og danne strøm på samme måde, som det i dag sker på mange andre kraftværker.

https://www.fusionsenergi.dk/viden-om-fusionsenergi/tokamak
27 MARTS 2023