Tokamak

Tokamakken er en af de mest lovende reaktortyper til at producere fusionsenergi. Ordet tokamak er en russisk forkortelse og står på dansk for 'toroidalt kammer med magnetiske spoler'. I en tokamak er et plasma indesluttet i et torusformet vakuumkammer ved hjælp af et kraftigt magnetfelt. Når plasmaet opvarmes, og der forekommer fusionsprocesser, vil den frigjorte fusionsenergi opvarme væggene i tokamakken. Denne varme kan benyttes til at drive en dampturbine og danne strøm på samme måde, som man i dag gør på mange andre kraftværker. En skematisk tegning af tokamakken ITER ses øverst på siden.


https://www.fusionsenergi.dk/viden-om-fusionsenergi/tokamak
13 JUNI 2024