Introduktion til fusionsenergi

Når lette atomkerner fusionerer, frigives der energi. Målet for en fusionsreaktor er at udnytte energien fra fusionsprocesser og derved producere elektricitet. For at dette skal være muligt, kræver det, at et plasma med en ekstremt høj temperatur fastholdes. Det er endnu ikke lykkedes at skabe et energioverskud i en fusionsreaktor, men der arbejdes lige nu på højtryk for at bygge en funktionel reaktor. Når det lykkes, har fusionsenergi potentiale til at blive en vigtig energikilde, som er ren, sikker og bæredygtig. Billedet ovenfor illustrerer, hvordan et fusionskraftværk kan se ud.


https://www.fusionsenergi.dk/viden-om-fusionsenergi/introduktion-til-fusionsenergi
21 MAJ 2024