Grundlæggende plasmafysik

Plasmafysik danner grundlag for meget af forskningen i fusionsenergi, da mange af de store udfordringer ved fusionsenergi direkte involverer det varme plasma. Fysikere begyndte først at beskrive plasmafysik for omkring 100 år siden.

Det er nogenlunde ligetil at beskrive, hvad et plasma er, og hvilke egenskaber det har. Vi kender også de forhold i plasmaet, som kræves, for at fusionsprocesser kan finde sted. Det har dog vist sig at være kompliceret at beskrive præcist, hvordan et plasma opfører sig, når det varmes op til ekstreme temperaturer, og påvirkes af elektromagnetiske felter. Det bliver der fortsat forsket meget i på nuværende tidspunkt. Denne side giver et overblik over basale plasmaegenskaber, hvilket er tilstrækkeligt til at forstå de grundlæggende principper for et fusionsplasma.


https://www.fusionsenergi.dk/viden-om-fusionsenergi/grundlaeggende-plasmafysik
13 JUNI 2024