Fusion

Fusion er den fysiske proces, der konstant sker i Solen og mange andre stjerner. Nye, tungere grundstoffer dannes, når lette grundstoffer smelter sammen. I denne proces frigives der (bindings-)energi, og denne frigjorte energi udsendes bl.a. som lys og varme. Her gennemgås teorien bag fusionsprocesser. Illustrationen ovenfor viser, hvordan deuterium og tritium fusionerer til helium-4 og en neutron.


https://www.fusionsenergi.dk/viden-om-fusionsenergi/fusion
13 JUNI 2024