Fusion Tuesdays

Fusion Tuesdays er et gratis virtuelt undervisningsforløb for personer med en interesse for fusionsenergi, som gerne vil lære og have et indblik i et forskningsfelt, der er i hurtig udvikling. 

Den første tirsdag i hver måned fortæller forskere fra Danmarks Tekniske Universitet i et nyt emne indenfor fusionsenergi. At deltage kræver ingen forberedelse, men Fusion Tuesdays lægger op til aktiv deltagelse. Igennem månedlige undervisningsgange, får deltagerne en indsigt i den fysik, der bruges i forskernes arbejde. Som deltager vil du bl.a. lære om principperne bag en fusionsreaktor og om de udfordringer, der stadig er på vejen til en funktionel reaktor. Derudover vil du høre om ny og aktuel forskning inden for feltet. Fusion Tuesdays giver dig mulighed for at dykke ned i en af de vigtige teknologiske udfordringer for din generation og giver dig samtidig mulighed for at møde både forskere og andre unge, der også brænder for fysik.

BEMÆRK: Pilotprojektet for Fusion Tuesdays er afsluttet og der er ikke planlagt yderligere foredrag. Vi forventer at udbyde alternative virtuelle læringsmaterialer i løbet af 2022.

https://www.fusionsenergi.dk/for-gymnasieelever/fusion-tuesdays
1 OKTOBER 2023