Eksterne links

Fusionsenergi og plasmafysik repræsenterer et globalt forskningsfelt med et stærkt internationalt samarbejde.

Den danske forskning i fusionsenergi foregår primært på DTU og er koordineret på nationalt niveau via DANfusion. Internationalt samarbejder Danmark primært gennem EUROfusion, et konsortium af europæiske forskningslaboratorier, og Fusion for Energy (F4E), som administrerer det europæiske bidrag til ITER. Nedenfor er links til fusionsorganisationer, -samarbejder, -forskningscentre og -maskiner.

 

Organisationer og samarbejder

Nedenfor finder du en ufuldstændig liste over fusionsorganisationer og -samarbejder.

Organisation Beskrivelse

DANfusion

Dansk følgeforskningscenter, som støtter den danske deltagelse i international fusionsforskning.
EUROfusion Det europæiske konsortium for udvikling af fusionsenergi, hvorigennem den europæiske fusionsforskning på f.eks. JET koordineres.
Fusion for Energy (F4E) Enhed under EU, som er ansvarlig for det europæiske bidrag til ITER.
ITER Fusionsforskningens flagskibsprojekt og verdens største videnskabssamarbejde, hvis formål bl.a. er at demonstrere, at det er muligt at producere et energioverskud fra fusionsreaktioner i en tokamak.
International Atomic Energy Agency (IAEA) Det Internationale Atomenergiagentur.
Fusion Industry Association (FIA) Organisation, som repræsenterer fusionsindustrien, herunder private virksomheder, som forsøger at realisere fusionsenergi via mere kompakte tokamakker eller andre maskiner.

FuseNet

Det europæiske fusionsundervisningsnetværk. Her kan du finde information til både elever og undervisere bl.a. links til flere ressourcer, undervisningsmateriale og en kalender med internationale aktiviteter.
Facts About Fusion Uafhængig hjemmeside med fakta og litteratur om fusionsfysik og -teknologi. Hjemmesiden fremhæver både motivationen for fusionsenergi og indeholder et overblik over udviklingen af fusion, udfordringer, ordliste mv.

 

Forskningscentre og -maskiner

Nedenfor finder du en liste over de forskningscentre og maskiner, som du kan støde på i artikler og andet litteratur om fusion. Der findes dog langt flere fusionseksperimenter og -maskiner end disse. Du kan få et samlet overblik over alle fusionsmaskiner her.

Forskningscenter  Maskine Beskrivelse 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

NORTH Skandinaviens eneste tokamak blev indviet på DTU Fysik i 2019. Du kan også læse mere om NORTH her og her.
Culham Centre for Fusion Energy (CCFE)

JET

Joint European Torus. Indehaver af samtlige fusionsrekorder. JET er en af de få maskiner i verden, som kan håndtere tritium, og JET fungerer derfor som et vigtigt skridt på vejen mod ITER.
MAST Upgrade Mega Amp Spherical Tokamak Upgrade. Sfærisk tokamak, som siden 2021 – efter en opgradering af divertoren – især skal undersøge, hvordan man kan lede det varme, udstødte plasma hen til de robuste områder, som tåler en høj varmeflux.
STEP Spherical Tokamak for Energy Production. En del af Storbritanniens nationale fusionsprogram, som vil bygge en prototype af et fusionskraftværk i 2040.
Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP) ASDEX Upgrade Axially Symmetric Divertor Experiment Upgrade. En vigtig maskine i det europæiske fusionsforskningsprogram, som bl.a. arbejder med at forudsige, hvad vi kan forvente af ITER.
Wendelstein 7-X Verdens største stellarator – og altså ikke en tokamak. I en stellarator drives der ingen plasmastøm. I stedet skabes det snoede magnetfelt af særligt udformede magnetfeltspoler.
Swiss Plasma Center (EPFL) TCV Variable Configuration Tokamak. Endnu en vigtig maskine i det europæiske fusionsforskningsprogram. Som navnet antyder, er TCV bygget til at danne plasmaer, hvis tværsnitsform kan varieres langt mere end på andre maskiner.
Hefei Institutes of Physical Science of the Chinese Academy of Sciences (CASHIPS) EAST Experimental Advanced Superconducting Tokamak. Den første tokamak til at anvende superledende magnetfeltspoler, og som gang på gang sætter rekorder i at indeslutte plasma i længere perioder.
The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission's (CEA) Institut de Recherche sur la Fusion Magnétique (IRFM) WEST W Environment in Steady-state Tokamak. Også en maskine, som bruges i det europæiske fusionsforskningsprogram. WEST skal især undersøge teknologien, der skal bruges til ITER's wolfram-divertor.
Korea Institute of Fusion Energy (KFE) KSTAR Korea Superconducting Tokamak Advanced Research. Bruger ligesom EAST superledende magneter til at skabe det stærke toroidale magnetfelt og kan ligeledes fastholde plasmaet i enormt lang tid.
General Atomics DIII-D Eksperimenterne på denne tokamak udforsker emner såsom indeslutning, transiente hændelser og varme- og partikeludstødning fra plasmaet. DIII-D bruges også som testmaskine til at undersøge innovative mekanismer til plasmaopvarmning, brændstofpåfyldning og strøminduktion.
Japan Atomic Energy Agency's (JAEA) Naka Fusion Institute JT-60SA En opgradering af den tidligere tokamak JT-60 Upgrade, hvor SA står for super advanced. Opgraderingen består bl.a. af installationen af superledende magnetfeltspoler, og JT60-SA vil også på mange andre parametre minde om ITER – dog ikke i størrelse.
https://www.fusionsenergi.dk/bibliotek/eksterne-links
25 JULI 2024