Lav SRP-forsøg med Fusion til Alle

Fra næste år bliver det muligt for 10 elever at lave SRP-forsøg på DTU Fysik i samarbejde med Fusionsenergi til Alle. Forsøget vil gå ud på at måle temperaturen i plasmaet i DTU’s nye tokamak NORTH, som er lige så varmt som solens kerne. Eleverne kommer med i kontrolrummet og får selv til at starte et plasma i tokamakken.

Forsøget vil foregå på DTU en dag i slutningen af januar måned. Den første del af dagen vil gå med undervisning i fusionsenergi og tokamakker, og efter frokost vil forsøgene med NORTH tokamakken finde sted.

Forsøg med fusionsenergi kan være en del af mange forskellige SRP-projekter med fysik som det ene fag. Det er oplagt at skrive i fagene fysik og matematik, men der er også mange andre muligheder. På siden tværfaglige emner, kan du finde inspiration.

Tilmeldingen til at lave dit SRP-forsøg med NORTH tokamakken starter i begyndelsen af næste år. 

https://www.fusionsenergi.dk/For-gymnasieelever/SRP
23 OKTOBER 2021